16 Tháng Mười Một, 2019 - Biến rác thành điện, Cần Thơ nhẹ nỗi lo rác thải sinh hoạt