6 Tháng Ba, 2021 - Bí thư Vương Đình Huệ: Tô Lịch phải là mẫu mực của tình hợp tác Việt Nam – Nhật Bản