8 Tháng Bảy, 2019 - Bí thư quận ở Hà Nội đề xuất cống hoá sông Tô Lịch

Ông Dương Đức Tuấn cho rằng cống hoá một số con sông trên địa bàn sẽ giảm xả thải và tăng thêm không gian công cộng.