23 Tháng Chín, 2019 - BBC đánh giá tờ Phụ nữ TP. HCM đã dũng cảm khi chống lại Sun Group