29 Tháng Sáu, 2019 - Bắt tạm giam ông Phạm Văn Điệp sử dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước