10 Tháng Chín, 2019 - Báo Trung Quốc: Người biểu tình tìm sự giúp đỡ của Mỹ là đang thách thức sự kiên nhẫn của trung ương