30 Tháng Chín, 2019 - Báo Phụ nữ: Phá Bà Nà là vi phạm pháp luật