2 Tháng Mười, 2019 - Bạo lực bùng phát ở Hong Kong trong ngày Quốc khánh Trung Quốc