12 Tháng Năm, 2019 - Báo chí ngừng đưa tin xấu về chùa Tam Chúc khi gần đến Vesak 2019