23 Tháng Mười, 2019 - Báo chí chất vấn về dự án xây trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo II