3 Tháng Mười, 2019 - Báo Ấn Độ: Trung Quốc điều thêm 28 tàu vào vùng biển Việt Nam