27 Tháng Bảy, 2019 - Ban vận động Văn đoàn độc lập đăng tải bản kiến nghị của 9 tổ chức với 501 cá nhân về vấn đề Bãi Tư Chính