27 Tháng Tư, 2020 - Ban hành Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf