18 Tháng Chín, 2019 - Bắc Kinh lên tiếng về việc Joshua Wong đi Mỹ