31 Tháng Tám, 2019 - 7h sáng: Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo rủi ro