31 Tháng Tám, 2019 - 6h sáng: Chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm độc thủy ngân