16 Tháng Mười Hai, 2019 - Đường Nguyễn Trãi: Công nhân sửa đường thổi bụi mù mịt vào người dân