2 Tháng Ba, 2016 - Người dân Sầm Sơn phản ứng việc thu hồi đất ven biển