3 Tháng Chín, 2019 - 3h chiều: Trung Quốc cảnh báo có thể điều quân trong trường hợp khẩn cấp