6 Tháng Sáu, 2019 - 3000 luật sự tuần hành trong im lặng