18 Tháng Tám, 2019 - 1,7 triệu người tham gia biểu tình ôn hòa