31 Tháng Tám, 2019 - 11h sáng: Lấy mẫu rau, cá gần khu vực cháy Công ty Rạng Đông để xét nghiệm