Ít có vị thần nào kiêm nhiệm nhiều vai trò cùng một lúc như Apollo. Nổi tiếng là thần mặt trời, lý trí, vẻ đẹp, tiên tri, nhưng ông cũng là thần của y khoa, bệnh tật, và là chủ của 9 nàng muses… Cuộc đời Apollo gắn liền với những chiến công, nhưng vì quá đa nhiệm và đẹp trai, nên ông cũng được biết đến với vô số mối tình với cả thần và người, cả nữ và nam.

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Apollo và những huyền thoại xoay quanh cuộc đời ông.