Là thần thợ rèn, Hephaestus đã rèn cho các vị thần trên đỉnh Oympus đủ thứ vũ khí, công cụ,… Tuy nhiên, những câu chuyện nổi tiếng nhất về Hephaestus lại liên quan đến việc trừng phạt và trả đũa những vị thần khác.

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hephaestus khi thần thợ rèn đưa ai đó vào thế bí.