Cứ nhắc đến sắc đẹp và tình yêu, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến vị nữ thần Hy Lạp Aphrodite. Nàng đẹp, sắc sảo, được biết bao con người mê muội. (Có người còn mê muội gái đẹp đến mức mất cả thành, mất cả nước cơ mà!)

Thế nhưng ít ai biết Aphrodite chính là người bảo trợ cho gái điếm, và cuộc đời của nàng cũng… điếm khó tả!