Từ trước đến ngay, khi nghe đến Poseidon, chúng ta thường mặc định với ý nghĩ đây là thần biển cả. Ông thường xuất hiện dưới dạng nửa người nửa cá, tay cầm đinh ba. Tuy nhiên, có phải Poseidon chỉ đơn giản là thần biển cả không? Trong khi lễ hội nổi tiếng nhất của Poseidon lại liên quan đến thể thao và âm nhạc.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những khía cạnh khác của Poseidon – vị thần có vị trí quan trọng trong thần thoại Hy Lạp.