Tìm hiểu thần thoại Hy Lạp (1): Những cuốn sách nền tảng (Video)

Để tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp, chúng ta cần biết về những cuốn sách nền tảng khi tiếp cận thần thoại Hy Lạp.

Thần thoại Hy Lạp là tập hợp những câu chuyện xoay quanh sự hình thành thế giới, nguồn gốc các vị thần và thời đại các anh hùng trong quan niệm của người Hy Lạp cổ đại. Các câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp hiện tại được tập hợp chủ yếu từ nguồn văn học. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ các sách ghi chép, tập hợp các câu chuyện và sách nghiên cứu, tham khảo. Tiếp cận thần thoại Hi Lạp, chúng ta cần tìm hiểu ở cả hai nguồn sách này.

Trong video đầu tiên này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những cuốn sách nền tảng khi tiếp cận thần thoại Hy Lạp.

Thứ tự các cuốn sách không được sắp xếp theo trình tự thời gian, mà được xếp dựa trên mức độ phổ biến của từng cuốn sách. Các cuốn sách được liệt kê đều là những cuốn cơ bản, để người mới bắt đầu tìm hiểu cũng có thể đọc và tham khảo được.

Còn những cuốn sách chuyên sâu hơn, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trong một lần khác.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *