Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Gió thu thanh

Trăng thu sáng

Lá rụng tụ lại tán

Quạ lạnh bỗng rùng mình

Tương tư, biết khi nào được gặp?

Giờ này đêm ấy tình sâu khó bày…

 

Bản Hán Việt

Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì thử dạ nan vi tình…