Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Thuyền gỗ đùa sông lớn

Nhấp nhô kiếp nổi chìm

Đàn ca vọng dòng trôi

Dư âm thoảng nét buồn

Hòa điệu ta nhung nhớ

Lòng người đau tàn tạ

Buồn rầu bởi lẽ đâu?

Mong mỏi tình đậm sâu

Nguyện làm đôi chim cắt

Cùng bay tới Bắc Lâm

Phiên âm Hán Việt:

Phương chu hí trường thuỷ,
Đạm đạm tự phù trầm.
Huyền ca phát trung lưu,
Bi hưởng hữu dư âm.
Âm thanh nhập quân hoài,
Thê sảng thương nhân tâm.
Tâm thương an sở niệm?
Đãn nguyện ân tình thâm.
Nguyện vi thần phong điểu,
Song phi tường Bắc Lâm.