Nhắc đến thần thoại Hy Lạp, không thể không kể đến các vị thần. Tuy nhiên, “thần” là gì? “Thần” Hy Lạp khác gì với “thần” trong các tôn giáo khác? Xét về từ nguyên, “theos” (thần, trong tiếng Hy Lạp) khác với “god” (thần, trong tiếng Anh) như thế nào?

Để có thể trả lời những câu hỏi trên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm “thần” trong thần thoại Hy Lạp.

 

Nguyễn Hoàng Dương Biên tập viên sách; cộng tác viên biên tập - biên dịch tự do Mối…