Bản dịch của Hà Thủy Nguyên:

Chiều xuống non tây, thẫm non đông
Gió thốc ngựa phi vó mây tung
Đàn thanh sáo trắng âm huyên náo
Quần hoa sột soạt lớp phong trần
Lao xao rừng quế hoa rơi rụng
Lệ huyết linh miêu lạnh xác hồ
Cù long uốn đuôi tường vách cũ
Thần mưa nhẹ cưỡi lội đầm thu
Cú già trăm tuổi thành tinh mộc
Lửa xanh lét ổ vẳng cười vang.

Bản Hán Việt:

Tây sơn nhật mộ đông sơn hôn
Đoàn phong xuy mã, mã đạp vân
Hoạ huyền tố quản thanh thiển phồn
Hoa quần tuý sái bộ trung trần
Quế diệp loát phong quế truỵ tử
Thanh tinh khốc huyết hàn hồ tử
Cổ bích thái cù kim thiếp vĩ
Vũ công kỵ nhập thu đàm thuỷ
Bách niên lão kiêu thành mộc mị
Tiếu thanh bích hoả sào trung khỉ.

*Tranh minh họa của Hans Heysen