Thái liên khúc – Lý Bạch

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Kì 1:

Mỹ nhân hái sen suối Nhược Da (*)
Nói cười tiếng ngọc lẩn trong hoa
Đáy nước long lanh tia nắng rọi
Gió lùa tay áo phất hương xa

*Nhược Da: Tương truyền là bến nước nàng Tây Thi thường giặt lụa.

Kì 2:

Dăm ba gã trẻ nhà ai đó
Ven bờ dạo bước liễu buông tơ (**)
Ngựa tía dẫm hoa vang tiếng hí
Đau thương trông cảnh luống ngẩn ngơ

** Tôi đảo vị trí hai từ “ngạn thượng” và “tam tam ngũ ngũ” với nhau khi dịch hai câu đầu.

Bản phiên âm Hán Việt:

Kì 1

Nhược Da khê bàng thái liên nữ,
Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ.
Nhật chiếu tân trang thuỷ để minh,
Phong phiêu hương duệ không trung cử.

Kì 2

Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
Kiến thử trì trù không đoạn trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *