Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 3: Quá trình diễn ra buổi lễ
Posted by
Posted in

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 3: Quá trình diễn ra buổi lễ

Xem các bài về Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, Sa Pa, Lào Cai tại đây: https://foxstudy.org/tag/le-put-tong-cua-nguoi-dao-do/ Quá trình diễn ra lễ pút tồng của người Dao Đỏ.           Quá trình này diễn ra theo các bước như sau: Thông báo cho tổ tiên biết ngày pút tồng. Lễ cúng tổ […]

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 2: Chuẩn bị cho lễ Pút Tồng
Posted by
Posted in

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 2: Chuẩn bị cho lễ Pút Tồng

Xem các bài về Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, Sa Pa, Lào Cai tại đây: https://foxstudy.org/tag/le-put-tong-cua-nguoi-dao-do/ Chuẩn bị cho lễ pút tồng           Bao gồm các việc: – Chọn ngày cử hành lễ pút tồng và chọn giờ để bắt đầu pút tồng           – Chọn người làm chủ […]

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 1: Tên gọi, nguồn gốc và ý nghĩa
Posted by
Posted in

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 1: Tên gọi, nguồn gốc và ý nghĩa

Thời gian: Từ ngày 9/8/2008 đến ngày 27/8/2008 Địa điểm: Thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Người thực hiện: Bùi Minh Hào, cộng tác viên Sở VHTT&DL Lào Cai. Nội dung: Khảo sát về Lễ Pút Tòng của người Dao Đỏ ở thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, huyện […]