Âm nhạc phản chiến (1): Trịnh Công Sơn – ai cũng quen mà ai cũng lạ
Posted by
Posted in

Âm nhạc phản chiến (1): Trịnh Công Sơn – ai cũng quen mà ai cũng lạ

Tiếp nối series bài viết về “Nhạc tiền chiến” trên FoxStudy, tôi vốn dự định chọn Phạm Duy như nhạc sĩ đầu tiên của Âm nhạc phản chiến trước 1975, nhưng rồi cứ lần lữa trì hoãn, bởi Phạm Duy quá ư phức tạp để tiếp cận, dẫu rằng tôi đã có một kho tài […]