DỰ ÁN DỊCH SÁCH "HỆ THỐNG BẦU CỬ VÀ DÂN CHỦ" - Cộng đồng Tác giả và Dịch giả

DỰ ÁN DỊCH SÁCH “HỆ THỐNG BẦU CỬ VÀ DÂN CHỦ”

Dân chủ là một thể chế chính trị, một giá trị xã hội đã xuất hiện từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, tuy nhiên lại luôn bị thách thức và hạn chế bởi chế độ quân chủ trong suốt gần hai thiên niên kỷ. Làn sóng dân chủ đã và đang xuất … Đọc tiếp DỰ ÁN DỊCH SÁCH “HỆ THỐNG BẦU CỬ VÀ DÂN CHỦ”

Mua ngay Đọc tiếp