DỰ ÁN DỊCH BÀI GIẢNG KINH TẾ HỌC ĐÔ THỊ CỦA GS. EDWARD GLAESER - Cộng đồng Tác giả và Dịch giả

DỰ ÁN DỊCH BÀI GIẢNG KINH TẾ HỌC ĐÔ THỊ CỦA GS. EDWARD GLAESER

1. Đặt vấn đề Những năm đầu thế kỷ 20 này đánh một dấu mốc vĩ đại: lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa dân số thế giới là người thành phố. Trong tương lai, xu hướng đô thị hóa sẽ còn phát triển mạnh mẽ, và đô thị sẽ đóng vai trò … Đọc tiếp DỰ ÁN DỊCH BÀI GIẢNG KINH TẾ HỌC ĐÔ THỊ CỦA GS. EDWARD GLAESER

Mua ngay Đọc tiếp