Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Cõi đời chiếu cố thấy lòng chân
Trọng nghĩa đâu phân chuyện phú bần
Trước cậy thuốc hay trừ sạch bệnh
Nay nhờ thông tỏ giữ yên thân
Đinh xe chẳng ném mà giữ khách (*)
Nấu thành cao quý nguyện cứu nhân
Ơn trời lượng cả sao đền đáp
Lòng này xin tỏ với thiên quân.

(*) Câu này ý muốn nhắc đến điển thời Hán, một người tên làTrần Tuân vì hiếu khách đã đem ném đinh chốt trên xe của khách xuống giếng những mong khách ở lại chơi thêm với mình.

Bản Hán Việt:

Nhục mông thanh cố kiến tâm chân
Nghĩa tại nguyên vô thị phú bần
Tích huệ dược phương điều cửu bệnh
Kim tư dịch liệu tế suy thân
Bất quan đầu hạt năng lưu khách
Chỉ đãi thành cao dục hoạt nhân
Tạ đáp thiên hoài vô biệt huống
Liêu bằng nhất luật biểu thiên quân