Hiểu Quyền Tự do của Trẻ em

Tự do là một quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả con người. Đó là quyền lực để hành động theo ý muốn của mình, đồng thời tôn trọng pháp luật và quyền của người khác.

Quyền tự do của trẻ em là gì?

Quyền tự do cá nhân và tập thể

• Quyền tự do cá nhân: Chúng tương ứng với các quyền tự do mà tất cả các cá nhân sở hữu. Các quyền tự do cá nhân cơ bản nhất là tự do ngôn luận, biểu đạt, đi lại, tư tưởng, ý thức, tôn giáo và quyền có cuộc sống riêng tư.

• Quyền tự do tập thể: Chúng tương ứng với các quyền tự do dành cho các nhóm người: tự do lập hội, hội họp ôn hòa, lao động tập thể và quyền đình công.

Các quyền tự do này là tuyệt đối nhưng có thể bị hạn chế (các hạn chế đối với các quyền tự do).

Quyền tự do của trẻ em

Trẻ em có quyền và tự do như người trưởng thành. Nhưng trẻ em mỏng manh và dễ bị tổn thương hơn người trưởng thành. Vì vậy, cho đến khi chúng trở thành người trưởng thành, quyền tự do của trẻ em bị hạn chế nhiều hơn để đảm bảo an ninh và phúc lợi của các em.

Tuy nhiên, họ có những quyền tự do mà điều quan trọng là phải tôn trọng. Nó chủ yếu liên quan đến quyền tự do của “quyền công dân”; quyền tự do ngôn luận, biểu đạt và hiệp hội, và các quyền tự do “tinh thần” hoặc “tôn giáo”; quyền tự do tư tưởng, ý thức và tôn giáo.

Quyền tự do quan điểm, biểu đạt và hiệp hội của trẻ em

Trẻ em cũng như người lớn có quyền đưa ra ý kiến, bày tỏ ý kiến ​​và gặp gỡ để chia sẻ quan điểm của mình.

Tự do quan điểm

Trẻ em có quyền có ý kiến ​​khác với cha mẹ. Trong khi tính đến độ tuổi, cũng như mức độ trưởng thành và khả năng nhận biết của chúng, trẻ em có quyền được xem xét ý kiến ​​của mình. Các quốc gia, cộng đồng và cha mẹ có trách nhiệm lắng nghe trẻ em và xem xét ý kiến ​​của chúng khi đưa ra các quyết định liên quan đến chúng.

Tự do biểu đạt

Mọi trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình về tất cả các câu hỏi liên quan đến cuộc sống của mình. Vì vậy, một đứa trẻ không nên là nạn nhân của áp lực từ người lớn, người sẽ cố ép buộc chúng để tác động đến chúng theo ý kiến ​​của chúng hoặc là người ngăn cản chúng tự do thể hiện bản thân.

Quyền tự do ngôn luận của trẻ em cũng liên quan đến quyền được thông báo của các em. Trẻ em có quyền được biết điều gì sẽ xảy ra và tiếp cận thông tin mà các em quan tâm. Sau đó, trẻ có thể hiểu các vấn đề hiện tại, tìm hiểu và xây dựng quan điểm của riêng mình về các chủ đề chuyên đề.

Tự do hiệp hội

Giống như người trưởng thành, trẻ em có quyền gặp gỡ để tham khảo ý kiến ​​và cách phản ứng trước các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và hạnh phúc của chúng, cũng như trên các tiêu đề tin tức mà chúng quan tâm.

Nhờ những quyền tự do này, trẻ em có quyền tham gia vào cuộc sống của xã hội của mình. 

Quyền tự do về tư tưởng, ý thức và tôn giáo của trẻ em

Giống như người lớn, trẻ em có quyền được tự do suy nghĩ và tuân theo các giá trị, niềm tin và tôn giáo mà chúng lựa chọn.

Tự do tư tưởng

Quyền tự do tư tưởng là quyền của mỗi người được xác định một cách tự do, theo tinh thần, các quan niệm của mình và các đại diện trí tuệ và tự phát của mình.

Những đứa trẻ được tự do có những suy nghĩ phát triển và thay đổi tùy theo mức độ trưởng thành và sự sáng suốt của mình.

Tự do ý thức

Tự do lương tâm là tự do nằm giữa quyền tự do về tư tưởng, quan điểm và tự do tôn giáo. Sự tự do này, được kết nối chặt chẽ với các niềm tin triết học và đạo đức của một người, là sự khẳng định rằng tất cả con người đều có ý thức và lý trí. Vì vậy, bọn trẻ được tự do xác định đâu sẽ là nguyên tắc định hướng cho sự tồn tại của chúng.

Tự do tôn giáo

Quyền tự do tôn giáo cho phép mọi người có tôn giáo hoặc niềm tin vào sự lựa chọn của họ và thể hiện nó một cách tự do. Đó là quyền không bị ràng buộc và áp bức, thứ có thể làm tổn hại đến quyền tự do tôn giáo hoặc các quyền khác của họ.

Trẻ em có thể tự do xác định tôn giáo hoặc niềm tin mà các em lựa chọn, ngay sau khi chúng đạt đến mức đủ khả năng phân biệt. Một tôn giáo không nhất thiết phải được áp đặt lên các em.

Nguồn : Humian

Dịch : Mỹ Anh

Biên tập : Trần Phương Thiên Ngân