Hiểu về quyền được sống của trẻ em

Quyền được sống là một quyền con người được công nhận rộng rãi. Đây là một quyền cơ bản chi phối tất cả các quyền hiện có khác. Khi không có quyền được sống, tất cả các quyền cơ bản khác không có lý do để tồn tại.

Đối với trẻ em, quyền được sống là cơ hội được sống và có khả năng lớn lên, phát triển và trở thành người lớn. Quyền này bao gồm hai khía cạnh thiết yếu: quyền được bảo vệ tính mạng ngay từ khi chào đời và quyền được tồn tại và phát triển một cách phù hợp.

Quyền được bảo vệ tính mạng của một người ngay từ khi mới lọt lòng

Quyền được sống, quyền thiết yếu của tất cả mọi người

Quyền được sống là quyền vốn có của mỗi một con người. Ngay từ khi sinh ra, mỗi cá nhân đã được coi là một sinh linh cần được bảo vệ. Trên thực tế, tính cách con người ngụ ý rằng phẩm giá của con người phải được tôn trọng, một điều mà bắt nguồn, trên hết, từ sự bảo vệ quyền được sống của một người. Như vậy, ngay từ khi chào đời, mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ tính mạng.

Quyền được sống là quyền không bị giết

Quyền được sống cũng có nghĩa là quyền không bị giết. Đó là sự ngăn cản chính thức chống lại việc cố ý gây ra cái chết cho một người. Đối với trẻ em, quyền này một mặt ngụ ý rằng các quốc gia sẽ không áp dụng hình phạt tử hình đối với trẻ em, đồng thời các quốc gia sẽ bảo vệ tốt tính mạng của trẻ em bằng cách tích cực đấu tranh và lên án các hành vi xâm hại trẻ em.

Quyền được sống còn và quyền phát triển của trẻ em

Quyền được lớn lên và phát triển phù hợp của trẻ em

Quyền được sống của trẻ em cũng diễn ra thông qua sự cần thiết của việc đảm bảo rằng trẻ em có khả năng lớn lên và phát triển trong những điều kiện thuận lợi. Khi đó, trẻ em cần được hưởng lợi từ việc chăm sóc sức khỏe thích hợp, một chế độ ăn uống cân bằng, và một nền giáo dục chất lượng, cũng như được sống trong một môi trường lành mạnh.

Vai trò của các quốc gia trong việc thúc đẩy sự sống còn và phát triển của trẻ.

Ngoài trách nhiệm của các bậc cha mẹ, các quốc gia phải đảm bảo cho trẻ em có khả năng phát triển lành mạnh và bình thường trong mọi hoàn cảnh (hòa bình, chiến tranh, thiên tai…). Họ phải đảm bảo bảo vệ phù hợp cho tất cả trẻ em, bất kể nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc.

Nguồn: Humanium

Dịch: Mỹ Anh