Hiểu về quyền định danh của trẻ em

Ngay từ khi sinh ra, mỗi cá nhân đều có quyền có một định danh riêng. Định danh của một cá nhân là sự khẳng định sự tồn tại của người đó trong một xã hội. Đó cũng là vấn đề công nhận cá tính của họ và là điều làm nên sự khác biệt giữa họ với bạn bè đồng trang lứa.

Quyền cho mỗi đứa trẻ có định danh riêng

Có định danh riêng là một quyền cơ bản của con người, cho phép mỗi cá nhân có khả năng được hưởng tất cả các quyền của họ.

Đinh danh bao gồm họ, ngày sinh, giới tính và quốc tịch. Thông qua những chi tiết này, một cá nhân sẽ nắm giữ các quyền và nghĩa vụ đặc biệt đối với tình trạng của họ (phụ nữ, đàn ông, trẻ em, tàn tật, tị nạn, v.v.).

Quyền có họ và tên

Ngay từ khi sinh ra, mỗi cá nhân đều có quyền có họ và tên. Cha mẹ có trách nhiệm khai họ, tên, ngày tháng năm sinh của trẻ sơ sinh cho cơ quan có thẩm quyền.

Bằng việc ghi nhận sự ra đời của trẻ, Nhà nước chính thức công nhận sự tồn tại của đứa trẻ và chính thức hóa địa vị của trẻ em trước pháp luật. Ngoài ra, thông qua việc đặt tên và ghi vào sổ Đăng ký Khai sinh, Khai tử này, đứa trẻ sẽ có thể xác lập được những mối liên hệ về quan hệ huyết thống, liên kết giữa mình với cha mẹ.

Quyền có quốc tịch 

Ngay từ khi sinh ra, trẻ em đều có quyền có quốc tịch.

Quốc tịch có thể được lấy theo hai cách khác nhau:

• Jus sanguinis (Theo huyết thống): đứa trẻ sẽ có cùng quốc tịch với cha mẹ của mình.

• Jus soli (Theo nơi sinh): Đứa trẻ sẽ có quốc tịch tại lãnh thổ mà em được sinh ra, ngay cả khi cha mẹ có quốc tịch khác.

Quốc tịch được xác nhận thông qua việc cấp giấy khai sinh. Đây là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của một người vì là một phần của quyền công dân. Quốc tịch cho phép việc thành lập liên kết giữa một cá nhân với một quốc gia.

Định danh hòa nhập bất kỳ đứa trẻ nào vào một xã hội

Định danh cho phép bất kỳ trẻ em nào được hưởng lợi từ các dịch vụ xã hội thiết yếu

Việc ghi lại sự ra đời của một đứa trẻ và ghi nhận quốc tịch của em sẽ cung cấp cho em năng lực tư pháp. Điều này có nghĩa là, cũng giống như bất kỳ cá nhân nào khác, trẻ em sẽ được chính thức công nhận là một thành viên của xã hội và sẽ nắm giữ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Do đó, trẻ em sẽ được cấp quyền tiếp cập vào các dịch vụ khác nhau mà trẻ em cần để xây dựng cuộc sống và tương lai của mình. Đáng chú ý, trẻ em  sẽ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ. Đứa trẻ sẽ có thể đến trường cũng như hòa nhập vào một lớp học cùng cấp của các em.

Định danh cung cấp sự bảo vệ tư pháp phù hợp với từng trẻ em

Danh tính này cũng sẽ cho phép trẻ em được hưởng lợi từ sự bảo vệ tư pháp thông qua cha mẹ của các em và Nhà nước. Sau đó, các em sẽ có thể hưởng lợi từ các chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên của quốc gia, đặc biệt sẽ được bảo vệ khỏi một số hình thức ngược đãi và bóc lột.

Hơn nữa, đứa trẻ có hành vi vi phạm sẽ được hưởng lợi từ chương trình án phạt dành cho trẻ vị thành niên, một chương trình được điều chỉnh để phù hợp với độ tuổi, sự trưởng thành và nhận thức của chúng. Do đó, các em sẽ không phải đối mặt với các bản án cụ thể, bị phán xét quá tàn nhẫn hoặc không tương xứng với lứa tuổi của mình (ví dụ: tử hình).

Ngược lại, một đứa trẻ không có định danh sẽ là kẻ vô hình trong mắt xã hội và sẽ không được hưởng lợi từ sự bảo vệ và các dịch vụ xã hội cần thiết cho sự phát triển của các em.

Nguồn: Humanium

Dịch: Hà Nguyên