Ánh sáng tham tàn
Nuốt trọn nhân gian
Ánh sáng hiền hòa
Nuôi dưỡng nhân gian

Có một mặt trời
Tham lam tất thảy
Có một mặt trời
Mát mát hây hây

Ta yêu mặt trời
Mát mát hiền hòa
Mặt trời yêu ta
Nhân gian hời hời

*Cảm hứng sau nhiều ngày nắng nóng, cuối cùng cũng có được vài ngày mát mẻ dễ thở. Phù!!!

Tác giả, dịch giả, biên tập viên, giảng viên tiếng Anh Founder BookHunter, Foxstudy, Hang Cáo Các cuốn…