Phong Vũ – Lý Thương Ẩn

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Thiên “Bảo Kiếm” buồn thương (*)
Năm tận vẫn tha phương
Lá vàng mưa gió đổ
Lầu xanh đàn địch vương
Kẻ mới theo thói bạc
Người xưa cách muôn phương
Toan bỏ Tân Phong tửu (**)
Ngàn chén sầu nào buông?

(*) “Thiên Bảo Kiếm” là bài thơ Quách Nguyên Chấn dâng lên Võ Tắc Thiên, thể hiện ý chí cao quý của người quân tử. Khi Võ Tắc Thiên đọc bài thơ, Quách Nguyên Chấn được trọng dụng, làm đến chức Tể tướng.

(**) Rượu Tân Phong là loại rượu nổi tiếng ở đông bắc tỉnh Thiểm Tây.

Cổ kiếm thiên – Quách Nguyên Chấn

Bản Hán Việt:

Thê lương “Bảo kiếm thiên”,
Ky bạc dục cùng niên.
Hoàng diệp nhưng phong vũ,
Thanh lâu tự quản huyền.
Tân tri tao bạc tục,
Cựu hảo cách lương duyên.
Tâm đoạn Tân Phong tửu,
Tiêu sầu đấu kỷ thiên?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *