Hiện hữu rơi vào một đêm đông
Từng giọt mưa thưa, từng tấc lòng
Thấu thây nóng, sôi khơi khói mộng
Chân tâm yên ám, có đen không?

Bỗng nhớ một ai trong kiếp xưa
Song lạnh tay nương đón mưa đưa
Đong buồn trần kiếp vào kẽ ngón
Mưa bụi vô tâm xuyên ngón thưa

Ai đời có thấu hay chăng?
Mưa tiền kiếp giọt vẫn giăng đêm nay
Bên sông thềm trăng song thưa đẫm
Bỉ ngạn hàng lau thâm khói xanh

Dế xưa hòa nhịp dệt bên song
Thong dong dạ cầm bến mưa vọng
Hiện hữu mong tan cùng chuyện cũ
Trăng sao di tụ vẫn yên lòng

Tác giả: Đăng Bùi