Ta thả giấc mơ trôi trôi
Nỗi buồn không nói
Lặng tan bóng chiều

Ta nằm im nghe vườn đêm
Đông về song thưa
Ai ca lời ta đêm sầu vương
Người nghe tình ta thương ngàn xưa

Ta thả đôi lời thơ
Tình ta mơ ngàn năm
Người ơi sao thờ ơ?
Đời ta vĩnh viễn chờ

Thôi ngủ yên trăng mù khơi
Cho lòng ta thôi đầy vơi

Ta viết đôi câu nhạn thư
Hoa bên đường nở
Người mau trở về

Thôi ngủ yên bên đời nhau
Cho lòng ta yên ngày sau

Nguyễn Hoàng Dương Biên tập viên sách; cộng tác viên biên tập - biên dịch tự do Mối…