Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Kẻ chốn phồn hoa nay còn đâu
Huyền hạc về đây, có biết nhau?
Uyển chuyển khúc ca manh áo thắm
Nức nở gặp nhau lúc bạc đầu.
Nước hắt đi rồi khôn lấy lại
Ngó sen dù đứt vẫn vương sầu
Lại nghe nàng đã ba con nhỏ
Mà nay vẫn khoác áo cô đầu.

Bản Hán Việt

Phồn hoa nhân vật loạn lai phi,
Huyền hạc quy lai kỷ cá tri.
Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển,
Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly.
Phúc bồn dĩ hĩ nan thâu thuỷ,
Ðoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ty.
Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử,
Khả liên do trước khứ thời y.