Giọt mưa rơi rơi
Hồn ta chơi vơi

Đời đời kiếp kiếp
Tiếng hát vọng lại
Ngưng hồn ta nơi đây

Đi đi về về
Như cơn gió
Vẫy vùng tự do

Ai biết ngày mai
Chỉ bây giờ là hiện hữu

* Cảm hứng khi nghe nhạc hay trong đêm mưa

Tác giả, dịch giả, biên tập viên, giảng viên tiếng Anh Founder BookHunter, Foxstudy, Hang Cáo Các cuốn…