Mối đe dọa đối với ngành dược từ sự tuyệt chủng của thực vật - Cộng đồng Tác giả và Dịch giả

Mối đe dọa đối với ngành dược từ sự tuyệt chủng của thực vật

Một báo cáo mới cảnh báo hàng triệu sinh mạng có thể gặp rủi ro vì các loài thực vật cung cấp cơ sở cho hơn một nửa số thuốc kê đơn phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tổ chức Bảo tồn Vườn Bách thảo Quốc tế (BGCI) cho biết: Việc mất cây … Đọc tiếp Mối đe dọa đối với ngành dược từ sự tuyệt chủng của thực vật