Cần heo may gió lộng
Nâng gượng một cánh diều
Cần tay em níu nhẹ
Để tung mình phiêu diêu

Cần em buông dây tuột
Để thêm rộng chân trời
Cần xa xôi chia biệt
Để thương một mình thôi

Cần đến lặng thinh trước biển
Mới hay lòng cũng vô bờ
Đại dương hát trong lòng ốc
Khóc đời bé nhỏ bơ vơ

Cần trăng sao vũ trụ
Cần hết thảy vô cùng
Cần bao nhiêu cho đủ
Một mình giữa mênh mông?

Minh Hùng

Tốt nghiệp khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sách đã dịch: Nghệ thuật và Thợ…