Đêm ngấm men buồn ta tỉnh ngày
Giếng thu rêu phong lời thơ dế khảy
Ta gieo mình vào cô đơn tận đáy
Trên phiến đá ta bộc bạch lời say
Đoạn trường tựa rong sâu đáy tuyền
Hồng trần sầu đắp đỏ Vong xuyên
Đá lòng ba kiếp tình rêu thẫm
Đằng đẵng nghiệp duyên nhịp thoi huyền
Huyết thư đôi lời đỏ tình thâm?
Dẫu một chén quên vẫn âm thầm
Lối ước hẹn ta theo trong tiếng dế
Đêm đưa đường từ giếng buồn vọng thơ

Tác giả: Đăng Bùi