Năm Nhâm Dần 2022 đã đến và đâu đó khắp Việt Nam người ta trưng lên những bức tượng hổ xấu xí thể hiện cho thứ tâm thức lệch lạc và hèn yếu. Có phải chúa sơn lâm đích thực đã vắng bóng quá lâu? Không phải con hổ bị sa cơ trong cũi sắt của Thế Lữ, Mãnh Hổ của William Blake thiêng liêng, mạnh mẽ và hung dữ như “Bài ca man rợ” của Đinh Hùng. Tôi xin được liều dịch lại bài thơ Mãnh Hổ của William Blake với hi vọng oai linh của Mãnh Hổ có thể thổi bay những bức tượng hổ hèn nhược xấu xí đang lan truyền trên mạng.

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên:

Mãnh Hổ Mãnh Hổ, bừng ánh dương
Giữa chốn rừng sâu những đêm trường
Tay thần mắt thánh ai đảm đương
Tạo tác nên hình dáng oai hùm?

Vực sâu muôn trượng trời cao thẳm.
Lửa thiêng rực ánh mắt phi phàm ?
Tham vọng ấy đấng nào sẽ dám?
Tay ai khởi lửa cõi tối tăm?

Và đôi vai nào, nghệ thuật nao
Bện muôn thớ tim của anh hào?
Và khi tim hùm vừa gõ nhịp
Chân thì run rẩy, tay thì khiếp?

Búa nào xích nào đà hun đúc
Não hùm lò ai nung sáng rực?
Đe nào? Trí tuệ nào khủng khiếp,
Dám khiển loài hung thần hủy diệt!

Ngàn sao phi giáo xuyên muôn trượng
Rẩy bao giọt lệ khắp thiên đường
Ngài có nhoẻn cười và chiêm ngưỡng?
Đấng tạo Chiên Con ngài đó chăng?

Mãnh Hổ Mãnh Hổ, bừng ánh dương
Giữa chốn rừng sâu những đêm trường
Tay thần mắt thánh ai đảm đương
Tạo tác nên hình dáng oai hùm?

Nguyên tác: The Tyger – William Blake

Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand, dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!

When the stars threw down their spears
And water’d heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?

Tìm hiểu thêm về William Blake:

Đọc thêm bài viết về William Blake: William Blake – nhà thơ đi ngược lại phong trào Khai Sáng – BOOKHUNTER – Đọc để nhận thức một thế giới đa chiều (bookhunterclub.com)

Bản e-Book các tác phẩm của William Blake: TÁC PHẨM CỦA WILLIAM BLAKE – CHIA SẺ EBOOKS – BOOKHUNTER – Đọc để nhận thức một thế giới đa chiều (bookhunterclub.com)